This website uses cookies. More information Do not show this message

Privacy verklaring Rialto Recruitment

Privacy is van groot belang voor Rialto Recruitment. In het kader van de nieuwe GDPR wetgeving van 25 mei 2018, informeren wij je dan ook graag via deze Privacy Policy over de manier waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met de volgende voorwaarden van toepassing voor Rialto Recruitment en de aan haar gelieerde bedrijven.

Wat verzamelen wij van je ?

Je kunt onze website anoniem bezoeken en op die manier meer over ons te weten komen. Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent het gebruik van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, opgezochte pagina’s etc.. Met deze gegevens kunnen wij je niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie is niet direct tot je identiteit herleidbaar. Wij verzamelen enkel persoonsgegevens indien er vrijwillig een e-mailadres wordt verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie.

Hoe gebruiken wij het?

Indien je ons je e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om je onze nieuwsbrief te sturen of je vragen te beantwoorden.
Je kunt je altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief, je e-mailadres wordt uit ons bestand verwijderd.

Wij zullen je persoonsgegevens enkel openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij je persoonsgegevens echter nooit verstrekken aan derden.

Google Analytics.

Rialto Recruitment maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Rialto Recruitment te helpen analyseren hoe iemand van de website gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om voor Rialto Recruitment bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website activiteiten op te stellen voor Rialto Recruitment en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Het plaatsen van deze cookies kun je weigeren, door jouw browser zo te instellen dat je tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Hyperlinks.

Voor je gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij je er op attent dat indien je deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Rialto Recruitment, van toepassing is op de activiteiten die je op deze websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt.

Like-knop van Facebook
Onze bedrijfspagina van Facebook en ook  andere van onze communicatievormen (o.a. mailfooter) bevatten een Like-knop.
Indien u op deze knop klikt worden uw persoonlijke internetgegevens (IP-adres en browsegegevens) automatisch doorgegeven aan het Amerikaans bedrijf Facebook.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat Facebook uiteindelijk met die gegevens doet.

Als u niet wil dat uw ‘likes’ worden gebruikt voor advertentiedoeleinden dan kan u dit instellen via uw advertentievoorkeuren in de instellingen van Facebook. Op die pagina kan u zien welke informatie Facebook gebruikt om aan te bieden aan adverteerders. U kan zelf ook beheren hoe Facebook uw likes gebruikt en of u wenst dat die al dan niet getoond worden aan anderen.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Als kandidaat indien je niet door of via Rialto Recruitment bent bemiddeld of hebt gewerkt.

Je contactgegevens zoals naam en voornaam, adres, woonplaats, geslacht, emailcoördinaten, telefoonnummer, geboortedatum, CV, werkervaring, opleiding, … zijn beschikbaar tot vijf (5) jaar na het laatste contact. Wij vragen daarvoor expliciet je toestemming via e-mail na ons laatste contact.

Je kunt hierbij ook een expliciete datum geven tot wanneer je jouw gegevens voor Rialto Recruitment beschikbaar wilt houden. Dat kan ook een periode zijn die verder in de toekomst ligt dan 5 jaar.

Rialto Recruitment gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden: om jouw sollicitatie en/of interesse voor onze vacatures en interim projecten te registreren, om contact met jou te onderhouden over zaken, zoals recruitmentactiviteiten, beschikbare vacatures, loopbaanmogelijkheden en de verschillende contactmomenten in een selectietraject.
Je krijgt vervolgens telkens een jaar na ons laatste contact weer een e-mail-bevestiging van ons waarin we je toestemming hiervoor vragen.

Indien je niet meer bemiddeld wil worden, kunt je jezelf altijd direct uitschrijven. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Rialto Recruitment. Jouw persoonsgegevens worden in dat geval gearchiveerd en volledig geanonimiseerd.

In het geval dat wij je gegevens hebben verwijderd bestaat uiteraard altijd nog de mogelijkheid dat wij een contactpoging ondernemen op basis van publiek beschikbare data.

Als kandidaat indien je wel door of via Rialto Recruitment bent bemiddeld of hebt gewerkt.

Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband of 5 jaar na bemiddeling of einde van tijdelijke inzet.
Indien je niet meer bemiddeld wil worden, dan kan je dit aangeven. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Rialto Recruitment. Jouw persoonsgegevens worden in dat geval gearchiveerd en volledig geanonimiseerd, met uitzondering van die gegevens welke via specifieke wetten een langere en wettelijke bewaartermijn voorschrijven. Het gaat dan om de volgende situaties:

  • Gegevens uit de loonadministratie die fiscaal van belang zijn: 7 jaar (na uitdiensttreding).
  • Loonbelastingverklaringen: 7 jaar (na uitdiensttreding werknemer).
  • Kopie identiteitsbewijs: 7 jaar (na uitdiensttreding werknemer).

Persoonsgegevens van zakelijke relaties.

Dit zijn met name de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenties en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden.

Rialto Recruitment verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en om opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van zijn contactpersonen.

Rialto Recruitment kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens consulteren indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling, en dit vanuit een oogpunt van gerechtvaardigd belang voor beide partijen.

Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere Rialto Recruitment entiteiten, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Rialto Recruitment diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Rialto Recruitment hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Rialto Recruitment heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Indien de zakelijke relatie is beëindigd, en de ‘klantrelatie’ over is, bewaren wij de contactgegevens van deze relaties nog tot 2 jaar na het laatste contact. Indien je niet wil dat wij jouw contactgegevens bewaren kan je dat ten alle tijden aangeven. Jouw persoonsgegevens worden in dat geval gearchiveerd en volledig geanonimiseerd.

Jouw rechten op inzage en/of wijzigen of verwijderen van gegevens

Je hebt recht op inzage en wijziging van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kan daartoe contact opnemen met jouw contactpersoon bij Rialto Recruitment of met de Privacy Officer van Rialto Recruitment.

Beveiliging

Rialto Recruitment doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Rialto Recruitment diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Rialto Recruitment met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Voor meer informatie over het gebruik van onze website verwijzen wij je naar onze Disclaimer.


Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek.

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties of klachten over de bescherming van (je) persoonsgegevens, dan kunt je altijd eenvoudig contact met ons opnemen. Onze Privacy Officer bereik je op privacy@rialtorecruitment.eu

Wijzigingen.

De situatie kan zich voordoen dat wij deze Privacy Policy aan (moeten) passen. Deze aanpassingen publiceren wij uiteraard op website. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.